Velkommen til Rask Bemanning AS

Rask Bemanning er et fremoverlent bemanningsselskap med en spesialisering innenfor installasjonsfaget og telecom med et godt fotfeste i Norge, Sverige og Finland. Vi har en lang fartstid i faget og er solid rustet til å møte både store og små utfordringer. I Rask Bemanning setter vi kompetanse, mennesket og ærlighet høyest. Vi tror på utvikling av enkeltindivider og at mennesket skal bli sett i yrkessammenheng. Når dere velger oss skal det føles riktig for alle involverte parter og våre verdier skal gjenspeiles i kvaliteten på tjenestene og leveransene våre. Rask Bemanning ble etablert og bygget opp av mennesker med høy yrkesstolthet som brenner for å løse utfordringer.

Du finner oss på hovedkontoret vårt, lokalisert på Kalbakken i Oslo.

Adresse:

Stålfjæra 9
0975 OSLO

Kontakt: post@raskbemanning.no